Vyšetření zubního kazu

Zubní kaz je infekční onemocnění!
Studie prokázaly, že je kaz způsoben bakteriemi, zejména Streptococcus mutans, které jsou přenášeny prostřednictvím slin z dospělých na dítě již v raném věku.

„Stomatologové ve Finsku pohlížejí na rozvoj zubního kazu u dítěte před třetím rokem věku jako na neznalost a nezájem rodičů, především matky“, říká prof. Karjalainen z Turku.

Již dnes lze předcházet zubnímu kazu u dětí testováním těhotných žen!

DENTOCULT SM strip mutans – test umožňuje snadnou detekci S.mutans ve slinách a zubním plaku. Bakterie adherují na testovací proužek, který je 48 hodin kultivován v selektivním médiu. V případě infekce jsou na testovacím proužku viditelné modré kolonie.

Pokud máte zájem o provedení tohoto testu kontaktujte naši laboratoř.

propagační leták v angličtině propagační leták v češtině odborný článek o problematice