Nabídka služeb pro lékaře

Laboratoř lékařům nabízí tyto služby:

  • základní biochemická a imunologická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, další tělesné tekutiny)
  • základní hematologická vyšetření krve, plasmy
  • specializovaná biochemická a hematologická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markrů, trombofilních stavů)
  • odebrání krevního vzorku pacienta personálem laboratoře v odběrové místnosti laboratoře
  • systém práce dle ČSN ISO EN 15 189 a správné laboratorní praxe ve zdravotnických laboratořích
  • laboratorní výsledky jsou denně kontrolovány interní kontrolou kvality a pravidelně monitorovány systémem externí kontroly kvality (EHK)
  • konzultační služby v oblasti klinické biochemie a hematologie
  • logistické služby související s laboratorním vyšetřením (elektronické zasílání výsledkových listů, dopravu výsledkových listů, dodávky odběrových souprav, svoz materiálu)
  • komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečnou ochranu a vhodné zpracování v Laboratorním Informačním Systému (LIS)