Žádanka o vyšetření

Vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou Žádanka pro laboratorní vyšetření v naší laboratoři. Žádáme Vás o její používání a vyplňování všech uvedených údajů (razítko, podpis lékaře, jméno, příjmení, číslo pojištěnce, diagnóza, pojišťovna, datum a čas odběru materiálu a podpis odebírající osoby, materiál…).

Políčko STATIM zaškrtněte v případě, že požadujete urgentní vyšetření. Požadavky na vyšetření, prosím, označte křížkem (X) u uvedené metody. V případě, že požadujete celý soubor (např. minerály, jaterní soubor…) stačí označit pouze název souboru. Jestliže jste na naší žádance nenalezli vámi požadované vyšetření , napište je do volných políček v žádance.

Barevné označení skupin vyšetření je shodné s barevným označením víčka zkumavky (Vacuette) potřebné k odběru.

Na žádance naleznete kolonku: Lékař souhlasí s osobním převzetím výsledků pacientem. Pokud je požadavkem lékaře, aby si výsledky převzal pacient osobně, zaškrtněte, prosím, uvedené políčko, jinak pacientovi výsledky nebudou předány. V případě, že bude výsledek přebírán třetí osobou, je nutné předat v laboratoři vyplněnou plnou moc.

Formulář k Plné moci (formát PDF) <F01_Žádanka pro lab.vyš.__v12