Laboratoř

Biovrana s.r.o. poskytuje zdravotní péči v oblasti laboratorní diagnostiky ve dvou odbornostech: Klinická biochemie, Hematologie a transfuzní lékařství.

Provádí základní a specializovaná klinická laboratorní vyšetření biologického materiálu z krve, séra, moče, plasmy a stolice. Spektrum vyšetření je určeno jak pro praktické lékaře, tak pro lékaře specialisty a samozřejmě i pro klienty – samoplátce. Součástí správně fungujícího systému řízení jakosti je vybudovaný funkční systém interního řízení jakosti a účast v externím hodnocení kvality.

Laboratoř je zařazena ve dvou externích systémech:
– SEKK (systém externího hodnocení kvality), který je garantovaný příslušnými odbornými společnostmi a národními referenčními laboratořemi.
– Externí kontrola kvality organizována Státním zdravotním ústavem.

Laboratoř splňuje personální, technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení.

Od listopadu 2009 je laboratoř akreditována podle normy ISO 15 189.