Odborná doporučení

Doporučení: Změna jednotky pro stanovení glykovaného hemoglobinu A1c (HbA1c) a rozhodovacích mezí (formát pdf)

Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinurie (formát pdf)

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (formát pdf)

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy (formát pdf)

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře (formát pdf) – Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 2008

Pro zobrazení více doporučení, nejenom z oblasti diagnostiky, navštivte internetové stránky Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
http://www.svl.cz/default.aspx/cz/spol/svl/default/menu/doporucenepostu/doporucenepostu5

Lab Tests Online – webový portál – zdravotnickým pracovníkům může sloužit pro rychlou, aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních
http://www.labtestsonline.cz/

Lékové interakce – http://www.medigrid.cz/interakce