Odběr vzorků v laboratoři

Odběr vzorku žilní krve

Laboratoř provádí odběr primárních vzorků – žilní krve. Laboratoř má vyhrazeny prostory pro odběr primárních vzorků. Na pracovišti ve Veselí nad Moravou je odběrová místnost.
Prostory určené pro odběr primárních vzorků jsou odděleny od ostatních prostor laboratoře, tak aby bylo zachováno soukromí a pohodlí pacientů a nebyla vlivem okolních podmínek narušena kvalita samotného odběru nebo odebraného materiálu (vzorku).

Odběr vzorku moče nebo stolice

Odběr vzorků moče nebo stolice provádí samotný pacient, na základě poučení lékaře a dodržení postupů pro dané vyšetření (Postup při odběru vzorků).

Pracovní režim v odběrové místnosti:

Odběrová místnost ve Veselí nad Moravou je v přízemí Polikliniky.
Zdravotní sestra zde provádí odběry krve od 6:30 do 10:00 hodin. Jedná se zejména o odběry pacientů z diabetologické ambulance a odběry žilní krve na základní funkční test (oGTT). Na test oGTT je nutné být dopředu objednán v laboratoři.