Odběr vzorků v laboratoři

Odběr vzorku žilní krve

Laboratoř provádí odběr primárních vzorků – žilní krve. Laboratoř má vyhrazeny prostory pro odběr primárních vzorků. Na pracovišti ve Veselí nad Moravou i ve Strážnici je odběrová místnost.
Prostory určené pro odběr primárních vzorků jsou odděleny od ostatních prostor laboratoře, tak aby bylo zachováno soukromí a pohodlí pacientů a nebyla vlivem okolních podmínek narušena kvalita samotného odběru nebo odebraného materiálu (vzorku).

Odběr vzorku moče nebo stolice

Odběr vzorků moče nebo stolice provádí samotný pacient, na základě poučení lékaře a dodržení postupů pro dané vyšetření (Postup při odběru vzorků).

Pracovní režim v odběrové místnosti:

Odběrová místnost ve Veselí nad Moravou je v přízemí Polikliniky.
Zdravotní sestra zde provádí odběry krve od 6:30 do 10:00 hodin. Jedná se zejména o odběry pacientů z diabetologické ambulance a odběry žilní krve na základní funkční test (oGTT). Na test oGTT je nutné být dopředu objednán v laboratoři.

Odběrové místo ve Strážnici zahajuje práci v 6:30 hodin a končí v 10:00 hodin.
Provádějí se zde zpravidla odběry žilní krve na základní funkční test (oGTT),
na který je pacient objednáván. Pacient se musí dostavit v 7:00 hodin ráno, nalačno.