Předání výsledků

Důležité upozornění:

Výsledky laboratorních vyšetření jsou důvěrné informace, budete-li si zprávu s výsledky přebírat osobně, prosím prokažte se kartou pojištěnce. Bude-li výsledkovou zprávu přebírat třetí osoba, prosím připravte zplnomocnění této osoby za využití našeho formuláře.

formulář – plná moc (formát pdf)

Uvádění výsledků

Výsledky vyšetření prováděných v laboratoři jsou uváděny přesně, jednoznačně a objektivně v souladu se všemi specifickými instrukcemi obsaženými v laboratorních vyšetřovacích metodách laboratoře. Výsledky jsou uvedeny v tištěné formě v podobě závěrečné zprávy, která obsahuje všechny informace nezbytné pro interpretaci výsledků.

Závěrečná zpráva obsahuje:

 • jasné a jednoznačné označení vyšetření
 • identifikaci laboratoře, která vydala zprávu
 • jednoznačnou identifikaci pacienta
 • jméno a další jednoznačné identifikační označení žadatele a jeho adresu
 • datum a čas odběru primárního vzorku, je-li znám
 • datum a čas přijetí vzorku laboratoří
 • typ primárního vzorku (materiálu)
 • výsledky vyšetření, mimo referenční rozmezí, jsou tištěny s hodnocením: snížena, zvýšena
 • biologická referenční rozmezí, kde připadají v úvahu
 • postup vyšetření (SOP)
 • identifikaci osoby oprávněné uvolnit tuto zprávu
 • datum a čas uvolnění závěrečné zprávy