Seznam vyšetření

Naše laboratoř provádí tato vyšetření:

Albumin /Alb/
Albumin /kreatinin ratio /ACR/
Albumin /MAU/
Alkalická fotosfáza /ALP/
Alaninaminotransferáza /ALT/
Alfa-amyláza /AMS/
Alfa-amyláza /AMS-U/
Antitrombin III /ATIII/
Antistreptolysin O /ASLO/
Aspartátaminotransferáza /AST/
APC resistence
Apolipoprotein A1 /ApoA1/
Apolipoprotein B /ApoB/
Beta-2-mikroglobulin /B2M/
Beta-2-mikroglobulin /U-B2M/
Bilirubin celkový – Bil-T /Biliru/
Bilirubin přímý Bil-D /Biliru/
Bílkovina celková
Celková bílkovina/kreatinin ratio /PCR/
Bílkovina celková – odpad /CB/24/
Chloridy – odpad /Cl/24/
Clearance kreatininu /Cl-JED/
Coombsuv test přímý
Coombsuv test nepřímý
C-reaktivní protein /CRP/
D – DIMER
Digoxin
Doba krvácivosti
Draselný ion – /K+/
Draslík – (kálium) – odpad /K/24/
Drogový screening /Drogy/
Elektroforéza proteinů /ELFO/
Elektroforéza proteinůimunofixace /ELFO imunofixace/
Fosfor/kreatinin ratio
Fosfor anorganický – odpad /P/24/
Frakční exkrece draslíku /FE-K/
Frakční exkrece sodíku /FE-Na/
Frakční exkrece chloridů /FE-Cl/
Frakční exkrece vápníku /FE-Ca/
Frakční exkrece fosforu /FE-P/
Frakční exkrece hořčíku /FE-Mg/
Frakční exkrece kyseliny močové /FE-KM/
Frakční exkrece urey /FE-U/
Fosfát anorganický /P/
Ferritin
Fibrinogen
Glukóza /Glu/
Glukóza /Glu-U/
Glukóza – odpad
Glukózový toleranční test
Gamaglutamyltransferáza /GGT/
Glykovaný hemoglobin /HbA1C/
HCG /B-HCG/
Hořčík/kreatinin ratio /MgCR/
Hořčík – (magnesium) – odpad /Mg/24/
Cholesterol celkový /Chol/
Cholesterol HDL /HDLCh/
Cholesterol LDL /LDLCh/
Cholinesteráza /CHS/
Chloridy
Imunoelektroforéza proteinů /IELFO/
Imunoglobulin A /IgA/
Imunoglobulin G /IgG/
Imunoglobulin M /IgM/
Imunoglobulin E /IgE/
Kreatinkináza /CK/
Kreatinin /Kreat/
Kreatinin /U_Kre/
Kreatinin – odpad /Kre/24/
Kyselina močová /KM/
Kyselina močová – odpad /KM/24/
Kyselá fosfatáza /ACP/ Kyselá fosfatáza – prostatická frakce /ACPP/
Krevní obraz
Krevní obraz – diferenciální rozpočet LEU mikroskopicky
Krevní skupinový systém AB0,Rh
Laktátdehydrogenáza /LD/
Lithium /Li/
Lipáza /LPS/
Lupus Antikoagulanc /LA-ratio/
Moč + sediment /M+SED/
Okultní krvácení ve stolici /St.OK/
Osmolalita /OSM-S/
Osmolalita v moči /OSM-U/
Oxaláty – odpad /Oxa/24/
Parciální aktivovaný tromboplastinový čas /APTT-ratio/
ProC Global
Prostatický specifický antigen /PSA/
Prostatický specifický antigen – free /FPSA/
Protilátky
Protein C
Protein S
Protrombinový test /PT-ratio/
Revmatoidní faktor /RF/
Sodík– (nátrium) – odpad /Na/24/
Sodný kation – /Na+/
Teofylin
Tyreotropin /TSH/
Tyroxin volný /FT4/
Transferin
Triacylglyceroly /TG/
Trijodtyronin volný /FT3/
Trombinový čas
Urea (močovina)
Urea – odpad – /Ure/24/
Vápník (kalcium) /Ca/
Vápník/kreatinin ratio /CaCR/
Vápník – (kalcium) – odpad /Ca/24/
Vazebná kapacita železa /CVK/
Železo /Fe
Analyt. složka /zkratka/ Referenční meze, jednotky, indikace Informace
Albumin /Alb/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 1 měsíc
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 1r     27 – 33 g/l
1r – 15r     30 – 43
15r – 99r     32 – 45Doplňkové vyšetření při dehydrataci (hyperalbuminemie), chorobách jater, ledvin, revmatoidní artritidy, diabetu, maligních onemocněních, akutních infekcích (hypoalbuminemie).
Stanovení ovlivňuje poloha při odběru /hodnoty vstoje o 10% vyšší než v leže/, hemolýza, bilirubinémie a lipémie. Albumin prezentuje 40 – 60% celkové bílkoviny, jeho hlavní biologická funkce spočívá v  transportu a uskladnění široké škály ligandů, v udržování plazmatického onkotického tlaku, slouží jako zásoba endogenních aminokyselin. Užívá se též ke stanovení nutričního statutu a během dne kolísá koncentrace albuminu až o 30%.
Albumin /kreatinin ratio /ACR/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 hodin

Ranní moč nebo náhodný vzorek:

Normální exkrece: Ž < 3,5 mg/mmol
M < 2,5
Mikroalbuminurie: Ž 3,5-30 mg/mmol
M 2,5-30
Proteinurie: Ž, M 30-69 mg/mmol
Těžká proteinurie: Ž, M ≥ 70 mg/mmol

DM s arteriální hypertenzí, ICHS, chronická glomerulonefritida.

Stanovení se doporučuje provádět ze vzorku první ranní moči. Může být použit i náhodný vzorek. Jediné vyšetření není směrodatné, je vhodné provést vyšetření dvou až tří vzorků v průběhu tří až šesti měsíců. Vyšetření není vhodné provádět při: infekci močových cest, po zvýšené fyzické námaze, při menstruaci.
ACR v moči nelze použít při koncentraci kreatininu v séru >250umol/l.
Albumin /MAU/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

Časovaný vzorek:

Normální exkrece: Ž, M < 20 ug/min
Mikroalbuminurie: Ž, M 20 – 200 ug/min
Proteinurie: Ž, M > 200 ug/min

Sběr moči:

Normální exkrece: Ž, M < 30 mg/24hod
Mikroalbuminurie: Ž, M 30 – 300 mg/24hod
Proteinurie: Ž, M > 300 mg/24hod
Je doporučeno stanovení koncentrace albuminu v časovaném sběru moči: cca 4hodiny, je nutno přesně označit začátek sběru a konec sběru na minuty. Jediné vyšetření není směrodatné, je vhodné provést vyšetření dvou až tří vzorků v průběhu tří až šesti měsíců. Koncentrace albuminu v moči je ovlivňována: akutními chorobnými stavy, infekcí močových cest, zvýšenou fyzickou námahou, zvýšenou koncentrací glukózy v krvi, infekcí GIT, kardiálními chorobami, arteriální hypertenzí. Nedoporučuje se provádět během menstruace.
V jednorázových porcích moči je možno stanovit ACR. Pacienti s mikroalbuminurií (i nediabetici) mají výrazně zvýšené kardiovaskulární riziko.
Alkalická fosfatáza /ALP/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t     1,2 – 6,3 ukat/l
6t – 1r     1,40 – 8,0
1r – 10r     1,12 – 6,2
10r – 15r     1,35 – 7,5
M 15r – 99r     0,66 – 2,2
Z 15r – 99r     0,60 – 1,80Onemocnění jater a žlučových cest, kostí, trávícího ústrojí, nefropatie, hyperparatyroidismus primární a sekundární gastrointestinálního ústrojí.
Odebírat nalačno. Stanovení ovlivňuje věk (u dětí vyšší hodnoty, u dospívajících jedinců je dosaženo hodnot dospělých až po ukončení růstu kostí a pojiva), hmotnost, požití alkoholu, hemolýza, trombolýza, viditelná lipemie a podání některých léků. Fyziologicky je zvýšena ve třetím trimestru těhotenství.
Alaninaminotransferáza /ALT/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 5 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t     0,05 – 0,73 ukat/l
6t – 1r     0,05 – 0,85
1r – 15r     0,05 – 0,61
M 15r – 99r     0,1 – 0,73
Ž 15r – 99r     0,1 – 0,63Screeningový test jaterních funkcí, podezření na jaterní choroby, onemocnění žlučových cest, dekompenzované srdeční vady, plicní embolie.
Stanovení ovlivňuje věk , hmotnost, požití alkoholu, hemolýza (ALT v erytrocytech má 7x vyšší hodnotu než je normální koncentrace v séru), trombolýza , viditelná lipemie a podání některých léků. Před odběrem vynechat svalovou námahu.
Alfa-amyláza /AMS/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0,3 – 1,67 ukat/l

Podezření na onemocnění pankreatu, obstrukční parotitida.

Pozor na kontaminaci slinami a potem. Stanovení ovlivňuje lipemie, hemolýza a podání některých léků.
Alfa-amyláza /AMS-U/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

0,0 – 7,67 ukat/l Jednorázová moč, pozor na kontaminaci slinami. Zadání požadavku v žádance pro vyšetření séra.
Antitrombin III /ATIII/

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v plazmě při 2 – 8°C: 2 dny
Stabilita v plazmě při –20°C: 1měsíc

75 – 125 % (od 3 měsíců)

Pro diagnostiku vrozeného nebo získaného deficitu ATIII (zvýšené riziko trombózy). Získané deficity ATIII se vyskytují často jako následek spotřeby po velkých operacích nebo diseminované intravaskulární koagulace (DIK), při sepsích, nefrózách, jaterních poškozeních a kontraceptiv obsahujících estrogeny.

Je bezpodmínečně nutné dodržet daný objem krve ( krev : citrát ). Srážený vzorek nelze hodnotit. Koncentrace u mužů klesá s věkem, u žen je po menopauze nižší než u mužů.
Antistreptolysin O /ASLO/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 2 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

< 180 j./ml

Informuje o stupni streptokokové infekce a o jejím vývoji (sledovat několikrát za sebou v týdenních intervalech). Akutní streptokoková infekce, revmatická horečka, postrekoková infekce a bakteriální endokarditida.

Aspartátaminotransferáza /AST/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t     0,38 – 1,21 ukat/l
6t – 1r     0,27 – 0,97
1r – 15r     0,10 – 0,63
M 15r – 99r     0,05 – 0,72
Ž 15r – 99r     0,05 – 0,67Screeningový test jaterních funkcí, podezření na jaterní choroby, onemocnění žlučových cest, dekompenzované srdeční vady.
Stanovení ovlivňuje věk , hmotnost, požití alkoholu, hemolýza (AST v erytrocytech má 40x vyšší hodnotu než je normální koncentrace v séru), trombolýza , viditelná lipemie a podání některých léků. Před odběrem vynechat svalovou námahu.
APC resistence

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev
Dodací lhůta: do 5 dnů
Stabilita v plazmě při 2 – 8°C: 1 den
Stabilita v plazmě při –20°C:2 měs.

-> 3

Test stanoví resistenci na aktivovaný protein C způsobenou mutací faktoru V Leiden (nejčastější dědičná porucha spojená s hlubokou žilní trombózou).

Je bezpodmínečně nutné dodržet daný objem krve ( krev : citrát ). Srá žený vzorek nelze hodnotit.
Apolipoprotein A1 /ApoA1/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : zmražení se nedoporučuje, protože při rozpouštění se hodnoty falešně zvyšují.

15r – 99 r     1,26 – 1,5 g/l

Riziko aterosklerózy.

Součást lipidového souboru, před odběrem musí být pacient 12 hodin nalačno. V silně lipemických sérech s hodnotou tricylglycerolů nad 7mmol/l nelze stanovit. Je lepší indikátor rizika koronárních srdečních onemocnění než stanovení HDL a LDL – cholesterol.
Apolipoprotein B /ApoB/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : zmražení se nedoporučuje, protože při rozpouštění se hodnoty falešně zvyšují.

15r – 99r     0,79 – 1,23 g/l

Riziko aterosklerózy.

Součást lipidového souboru, před odběrem musí být pacient 12 hodin nalačno. V silně lipemických sérech s hodnotou tricylglycerolů nad 7mmol/l nelze stanovit. Je lepší indikátor rizika koronárních srdečních onemocnění než stanovení HDL a LDL – cholesterol.
Beta-2-mikroglobulin /B2M/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

1,0 – 2,4 mg/l

Onemocnění lymfatického systému, ledvin a chronických zánětlivých autoimunitních onemocnění.

Tumorový marker, závisí na funkci tubulů /koncentrace v séru vzrůstá při porušení souhry těchto dějů/, nadprodukce maligně transformovanými tkáněmi a omezení glomerulární filtrace.
Beta-2-mikroglobulin /U-B2M/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 2 dny
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

20 – 120 ug/24h

Poškození tubulární funkce ledvin.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství (přinést do laboratoře), protože je nutné moč promíchat a přesně změřit objem odměrným válcem. Hodnotu ovlivňuje pH moči (nutná alkalizace pacienta), teplota a bakteriální kontaminace – v kyselé, teplé a bakteriálně kontaminované moči dochází k rozpadu. Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Bilirubin celkový – Bil-T /Biliru/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 1d      0 – 38 umol
1d – 2d      0 – 85
2d – 4d      0 – 171
3 t – 1r      0 – 29
1r – 99r      2 – 17Screeningový test jaterních funkcí, diagnostika a diferenciální diagnostika ikteru.
Stanovení ovlivňuje hemolýza, podání anabolik , některých léků. Sérum je nutné oddělit od krevních elementů do 5 hodin po odběru a uchovávat v temnu (Billirubin samovolně oxiduje na Billiverdin).
Bilirubin přímý (konjugovaný)
Bil-D /Biliru/Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 5 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc
10 – 99 r     0 – 5 umol/l

Diferenciální diagnostika ikteru.

Stanovení ovlivňuje hemolýza, po dání anabolik, některých léků. Sérum je nutné oddělit od krevních elementů do 5 hodin po odběru a uchovávat v temnu. Automaticky se stanovuje je-li koncentrace celkového bilirubinu >17 umol/l (je to rozspust.bilirubin – ve vazbě s kys. glukurovou není transportován vazbou na albumin).
Bílkovina celková

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 1 měsíc
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0 – 6t     40 – 68 g/l
6t – 1r     50 – 71
1r – 15r     58 – 77
15r – 99r     65 – 85Proteinurie, polyurie, abnormální sedimentace erytrocytů.
Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, hemolýza, věk a poloha při odběru /hodnoty vstoje jsou o 10% vyšší než v leže/ Stanovuje se i při stanovení eletroforézy proteinů.
Celková bílkovina/kreatinin ratio /PCR/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

Zdraví dospělí:< 15 mg/mmol
Proteinurie: 15 – 99 mg/mmol
Těžká proteinurie: ≥ 100 mg/mmol
Detekce a monitorování proteinurie.
Stanovení se doporučuje provádět ze vzorku první ranní moči. Může být použit i náhodný vzorek. Vyšetření není vhodné provádět při: infekci močových cest, po zvýšené fyzické námaze, při menstruaci a v akutním horečnatém stavu.
Bílkovina celková – odpad /CB/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

< 150 mg/24 h

Časný záchyt proteinurie různého původu a sledování vývoje při léčbě proteinurie.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství (přinést do laboratoře), protože je nutné moč promíchat a přesně změřit objem odměrným válcem. Hodnoty zvyšuje fyzická námaha a těhotenství. Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Chloridy – odpad /Cl/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 2 měsíce
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

120 – 240 mmol/24h

Hyperchloridemie a hypochloridemie

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství (přinést do laboratoře), protože je nutné moč promíchat a přesně změřit objem odměrným válcem. Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Clearance kreatininu /Cl-JED/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

ml/s korigované na standardní tělesný povrch 1,73 m2M 15r – 50r     1,63 – 2,60 ml/s
Ž 15r – 50r     1,58 – 2,67Posouzení funkce ledvin.
Sběr moči se provádí 24hodin, do sběrné nádoby bez konzervace, veškeré množství moče se přinese do laboratoře. Před vyšetřením není vhodná dieta s vyšším obsahem mastných bílkovin (maso, vývary), nebo větší fyzická zátěž. Některé léky (salicyláty, cimetidin, trimethoprim) interferují s tubulární exkrecí kreatininu a ovlivňují tak hodnoty jeho clearance. Pří činou nepřesných výsledků může být neúplný sběr moče, interference při stanovení a katabolismus. Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 5, 6.
Coombsuv test přímý

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

+/- Slouží k průkazu autoprotilátek (IgG) navázaných na povrch erytrocytů.
Coombsuv test nepřímý

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

+/- Slouží k průkazu volně cirkulujících (na krvinky nenavázaných) autoprptilátek IgG.
C-reaktivní protein /CRP/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0 – 5 mg/l

Při infekci a chirurgickém zákroku.

Vhodný marker k rozlišení bakteriálních a virových infekcí /záněty/, má vyšší specifitu než sedimentace erytrocytů.
D – DIMER

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v plazmě při 2 – 8°C: 8 hod.
Stabilita v plazmě při –20°C:1 měsíc

< 500 ug/l FEU

Diagnostika k vyloučení hluboké žilní trombózy, plicní embolie, DIK, marker trombofilních stavů.

Bezpodmínečně dodržet daný objem krve ( krev : citrát) a promíchání obsahu zkumavky, sražený vzorek nelze hodnotit.
Digoxin

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

Terapeutická hladina: 1,0 – 2,8 nmol/l

Podezření na intoxikaci digoxinem (zvláště za situace, kdy není zřejmé zda pozorované příznaky jsou způsobeny lékem nebo dalším onemocněním), snížené funkci ledvin, a při současném užívání léčiv, které mohou vyvolat interakci.

Odběr nejméně 6, lépe 8 – 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace.
Doba krvácivosti

Analyzovaný materiál: krev
Dodací lhůta: do 1 hodiny

2 – 5 min

Hrubá, orientační metoda k popisu celého srážecího procesu.

Test se provádí za přítomnosti vyšetřované osoby.
Draselný ion – /K+/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 14 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 4t     3,7 – 5,9 mmol/l
4t – 1r     4,1 – 5,3
1r – 15r     3,4 – 4,7
15r – 99r     3,8 – 5,0Základní vyšetření ledvin, srdce, vnitřního prostředí.
Stanovení silně ovlivňuje hemolýza (23 x vyšší koncentrace v erytrocytech) .
Draslík – (kálium) – odpad /K/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

45 – 90 mmol/24h

Hyperkalemie a hypokalemie.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství přinést do laboratoře, protože je nutné moč promíchat a změřit objem odměrným válcem. Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Drogový screening /Drogy/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

negativní Pouze ve zdravotních indikacích, stanovuje se přítomnost Methadonu, Benzodiazepinů, Kokainu, Amphetaminu (Methamphetaminu – pervitin), Tetrahydrocannabiol-marihuana, Opiáty, Barbituráty a Tricyklická antidepresiva. Nutné zabezpečit, aby vzorek patřil vyšetřovanému pacientu!!
Elektroforéza proteinů /ELFO/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 10 dnů
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

Alb.     55,0 – 69,0 %
Alfa 1     1,5 – 4,0
Alfa 2     8,0 – 13,0
Beta 1     5,3 – 12,0
Beta 2     2 – 5
Gama     9,0 – 18,0Akutní a chronické záněty, onemocnění jater, maligní tumory, paraproteinémie, nefróza, poruchy přeměny lipidů, nedostatek protilátek
Stanovení ovlivňuje hemolýza. Dělení proteinů v elektrickém polí, stanovuje se též CB .
Elektroforéza proteinů imunofixace /ELFO imunofixace/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 10 dnů
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

Průkaz monoklonálních imunoglobulinů – paraproteinů v séru.
Fosfor/kreatinin ratio

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

Stanovení z jednorázového vzorku moči, u pacientů, kde je problém se sběrem moči, doporučuje se ranní moč.
Fosfor anorganický – odpad /P/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

25 – 50 mmol/24h

Hyperfosfatemie a hypofosfatemie.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství přinést do laboratoře, protože je nutné moč promíchat a změřit objem odměrným válcem (v chladu může doít k vysrážení soli), vzhledem k dennímu rytmu nejsou vhodné intervaly sběru kratší než 24 hodin. Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Frakční exkrece draslíku /FE-K/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 60r 4 – 19 %

Diferenciální diagnostika hypo/hyperkalémií.

Udává podíl analytu vyloučený do definitivní moče, z původně profiltrovaného množství. Používá se k hodnocení funkce tubulů. Lze stanovit v jednorázové moči a z krátkodobého sběru nad 4hodiny. K výpočtu je nutno stanovit koncentraci kreatininu a příslušného analytu v séru a moči.
Frakční exkrece sodíku /FE-Na/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 60r 0,4 – 1,2 %

Důležitý při posouzení etiologie akutního renálního selhání.

Udává podíl analytu vyloučený do definitivní moče, z původně profiltrovaného množství. Používá se k hodnocení funkce tubulů. Lze stanovit v jednorázové moči a z krátkodobého sběru nad 4hodiny. K výpočtu je nutno stanovit koncentraci kreatininu a příslušného analytu v séru a moči.
Frakční exkrece chloridů /FE-Cl/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 60r 0,6 – 1,8 %

Diferenciální diagnostika hypo/hyperchloridémií.

Udává podíl analytu vyloučený do definitivní moče, z původně profiltrovaného množství. Používá se k hodnocení funkce tubulů. Lze stanovit v jednorázové moči a z krátkodobého sběru nad 4hodiny. K výpočtu je nutno stanovit koncentraci kreatininu a příslušného analytu v séru a moči.
Frakční exkrece vápníku /FE-Ca/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 60r 1 – 5 %

Interpretace kalciofosfátového metabolismu.

Udává podíl analytu vyloučený do definitivní moče, z původně profiltrovaného množství. Používá se k hodnocení funkce tubulů. Lze stanovit v jednorázové moči a z krátkodobého sběru nad 4hodiny. K výpočtu je nutno stanovit koncentraci kreatininu a příslušného analytu v séru a moči.
Frakční exkrece fosforu /FE-P/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 60r 5 -20 %

Interpretace kalciofosfátového metabolismu.

Udává podíl analytu vyloučený do definitivní moče, z původně profiltrovaného množství. Používá se k hodnocení funkce tubulů. Lze stanovit v jednorázové moči a z krátkodobého sběru nad 4hodiny. K výpočtu je nutno stanovit koncentraci kreatininu a příslušného analytu v séru a moči.
Frakční exkrece hořčíku /FE-Mg/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 60r 3 – 6 % Udává podíl analytu vyloučený do definitivní moče, z původně profiltrovaného množství. Používá se k hodnocení funkce tubulů. Lze stanovit v jednorázové moči a z krátkodobého sběru nad 4hodiny. K výpočtu je nutno stanovit koncentraci kreatininu a příslušného analytu v séru a moči.
Frakční exkrece kyseliny močové /FE-KM/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 60r 4 – 12 % Udává podíl analytu vyloučený do definitivní moče, z původně profiltrovaného množství. Používá se k hodnocení funkce tubulů. Lze stanovit v jednorázové moči a z krátkodobého sběru nad 4hodiny. K výpočtu je nutno stanovit koncentraci kreatininu a příslušného analytu v séru a moči.
Frakční exkrece urey /FE-U/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 60r 33 – 66 % Udává podíl analytu vyloučený do definitivní moče, z původně profiltrovaného množství. Používá se k hodnocení funkce tubulů. Lze stanovit v jednorázové moči a z krátkodobého sběru nad 4hodiny. K výpočtu je nutno stanovit koncentraci kreatininu a příslušného analytu v séru a moči.
Fosfát anorganický /P/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

do 6t     1,36 – 2,58 mmol/l
6t – 1r     1,29 – 2,26
1r – 15     1,16 – 1,90
15r – 99r     0,65 – 1,61Screening a diagnostika poruch metabolismu fosforu.
Stanovení ovlivňuje poloha při odběru, hemolýza, lipémie, ikterus, věk, cirkadiánní rytmy, trombocytóza. Doporučuje se odběr ráno – denní rytmy.
Ferritin

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

Od – 2d     100 – 250 ug/l
2d – 2m     100 – 600
2m – 18r     15 – 120
Ž 18r – 55r     10 – 160
Ž 55r – 99r     30 -300
M 18r – 99r     30 – 300Stanovení deficitu železa, diferenciální diagnostika anémií (aplastická, sideroplastická, chronická hemolitická), monitorování zásob železa u chronického renálního selhání, nespecifický tumorový marker, monitorování terapie u hematologických malignit.
Stanovení ovlivňuje hemolýza, lipémie, věk (u dětí jsou hladiny nižší), pohlaví (u mužů je hladina vyšší než u žen v produktivním věku, po menopauze se blíží koncentracím u mužů).
Fibrinogen

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v plazmě při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v plazmě při –20°C:1 měsíc

1,8 – 3,5 g/l

Zánětlivé procesy , nádorová onemocnění , vrozené afibrinogenemie, hypofibrinogenemie, systémové fibrinolýzy, těžké poruchy jaterního parenchymu, zvýšená spotřeba (DIK), zvýšené ztráty (velká poranění, silné krvácení), trombolytická léčba.

Bezpodmínečně dodržet daný objem krve ( krev : citrát), sražený vzorek nelze hodnotit. Fyziologicky se zvyšuje v těhotenství, je zvýšen u kuřáků. Hladina pozitivně koleruje s vývojem aterosklerotických kardiovaskulárních chorob a výskytem IM a mozkovými příhodami.
Glukóza /Glu/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 4 hodiny
Stabilita v plazmě při 4-8°C: 7 dnů
Stabilita v plazmě při –20°C: 1 měsíc

0d – 4t     2,78 – 4,44 mmol/l
4t – 15r     3,33 – 5,55
15r – 99r     3,9 – 5,60Laboratorní diag. DM (plazma) :
< 5.6 (DM není přítomen)
 5,6 – 6,99 (zvýšené riziko DM – prediabetes)
> 7,0 (je-li stanovena tato hladina ze 2 po sobě jdoucích odběrů, můžeme hodnotit jako DM).
Odběr ráno nalačno. Před odběrem je nutné vyloučit kouření, tělesnou námahu. Doporučuje se odběr v sedě po 15 minut odpočinku. Pro diagnostiku DM je nutno odběr provést do zkumavky s antiglykolytickou směsí – EDTA + NaF
Glukóza /Glu-U/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 1 den

0,0 – 1,1 mmol/l

V současné době není vyšetření doporučeno k diagnostice ani monitorování DM.

Glukóza – odpad

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 1 den
Stabilita v moči při –20°C: 2 dny

0,11 – 1,4 mmol/24h

Rozvoj DM.

Sběr moče za 24 hod., je nutné zabránit bakteriální kontaminaci, po dobu sběru moč mít uloženou v lednici, možno použít konzervační přísadu – benzoan sodný. Celé množství přinést do laboratoře, protože je nutné moč promíchat a změřit objem odměrným válcem. Odpad glukózy se stanovuje pokud je zjištěna přítomnost glukózy v moči, pozor na možnost zkvašení moči!! Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Glukózový toleranční test

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev
Dodací lhůta: do 5 hodin
Stabilita v plazmě při 2– 8°C: 7 dnů
Stabilita v plazmě při –20°C:1 měsíc

Prediabetes:

Glykémie nalačno :     5,6 – 6,99 mmol/l
Po 2 hodinách :     7,8 – 11,0
– je varováním, doporučeno změnit životní stylDiabetes mellitus:

Glykémie nalačno:     7,0 a více
Po 2 hodinách:     11,1 a více
– je potvrzena dg. DM
Diagnostika DM včetně poruch glukózové tolerance.

Před odběrem je nutné minimální 8 hodin. lačnění, vyloučit kouření, tělesnou námahu a alkohol. Doporučuje se odběr v sedě po 15 minut. odpočinku. Odběr se provádí do zkumavky s antiglykolytickou směsí – EDTA + NaF.
Gamaglutamyltransferáza /GGT/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t     0,37 – 3,0 ukat/l
6t – 1r     0,10 – 1,04
1r – 15r     0,10 – 0,65
Muži: 15r – 99r     0,14 – 1,25
Ženy: 15r – 99r     0,12 – 0,86Součást obecného biochemického souboru, screeningový test jaterních funkcí, diagnostika jaterních onemocnění.
Stanovení ovlivňuje požití alkoholu, hemolýza, cholestáza, těhotenství, pohlaví, podání některých léků. Odběr nalačno s dobou lačnění alespoň 8 hodin.
Glykovaný hemoglobin /HbA1C/

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev
Dodací lhůta: do 5 hodin
Stabilita v krvi při 2 – 8°C: 5 dnů
Stabilita v krvi při –20°C : nezamrazovat

Zdravý dospělý:     2,8 – 4,0 %
Kompenzace DM výborná:     < 4,5
Kompenzace DM uspokojivá:     4,5 – 6,0
Kompenzace DM neuspokojivá:     > 6,0K monitorování dlouhodobé kontroly kompenzace diabetu.
Reflektuje průměrnou hladinu koncentrace glukózy během předcházejících 4 – 8 týdnů. Odběr plná krev, použít zkumavku s K3EDTA.
HCG /B-HCG/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 5 hodin
Stabilita v séru při 2– 8°C: 1 den
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

pozitivní / negativní U/l

Suspektní gravidita, malibní procesy.

Toto stanovení slouží pro stanovení gravidity. Jako tumorový marker slouží k monitorování léčby
Hořčík (magnesium) /Mg/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 4d     0,60 – 0,90 mmol/l
4d – 6r     0,70 – 0,95
6r – 12r     0,70– 0,85
12r – 20r     0,65 – 0,90
20r – 99r     0,65 – 1,00Screening hypomagnézemie, diagnostika poruch metabolismu magnésia.
Hořčík/kreatinin ratio /MgCR/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 60r nad 0,2 podílový zlomek Stanovení z jednorázového vzorku moči, u pacientů, kde je problém se sběrem moči, doporučuje se ranní moč.
Hořčík – (magnesium) – odpad /Mg/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 4 dny
Stabilita v moči při –20°C: 3 týdny

1,7 – 8,2 mmol/24h

Nejčastěji se používá jako součást vyšetření vnitřního prostředí a ke sledování rizika intranefrotické tvorby konkrementů.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství přinést do laboratoře (v chladu může dojít k vysrážení solí). Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Cholesterol celkový /Chol/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 2m     1,3 – 4,3 mmol/l
2m – 3r     2,6 – 4,3
3r –15r     3,1 – 4,3
15r – 99r     3,5 – 5,0Poruchy intermediárního metabolismu, posouzení rizika aterosklerózy, monitorování léčby hypolipidemiky.
Odběr nalačno /nutná doba lačnění 10 – 12 hod./,rozdíl mezi hodnotami vleže a vsedě až 15%, delší použití manžety je nevhodné.
Cholesterol HDL /HDLCh/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 5r     > 1 mmol/l
5r – 10r     > 1,2
10r – 15r     > 1,15
Ženy: 15r – 99r     > 1,11
Muži: 15r – 99r     > 0,9Hodnocení rizika aterosklerózy, primární a sekundární metabolické poruchy lipoproteinů.
Odběr nalačno /nutná doba lačnění 10 – 12 hod./, delší použití manžety je nevhodné, nelze stanovit u silně chylózních sér.
Cholesterol LDL /LDLCh/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 2 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

1d – 5r     1 – 2,6 mmol/l
5r – 10r     1 – 2,5
10r –15r     1 – 2,3
15r – 99r     1,2 – 3
Odběr nalačno /nutná doba lačnění 10 – 12 hod./, delší použití manžety je nevhodné, nelze stanovit u silně chylózních sér.
Cholinesteráza /CHS/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t     45 – 104 ukat /l
6t – 15r     87 – 40
Ženy: 15r – 99r     77 –174
Muži: 15r – 99r     87 – 204Podezření na intoxikaci, především insekticidy, podezření na vrozený deficit CHS, před podáním myorelaxancii, při hodnocení stupně zániku jaterního parenchymu.
Pokles aktivity je nejcitlivějším rutinním indikátorem deficitu jaterní proteosyntézy, v toxikologii včasně a citlivě diagnostikuje infoxifikaci průmyslovými nebo bojovými organofosfáty. K diagnostice jaterních poruch by měla být CHS používání jen ve spojení s ostatními jaterními enzymy (ALT,GMT).
Chloridy

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t     96,0 – 116,0 mmol/l
6t – 1r     95,0 – 115,0
1r – 15r     95,0 – 110,0
15r – 99r     97,0 – 107,0Základní vyšetření ledvin, srdce a vnitřního prostředí.
Imunoelektroforéza proteinů /IELFO/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 10 dnů
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 10 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

Dělení proteinů v elektrickém poli, slovní komentáře jednotlivých frakcí, stanovuje se též CB, Alb, IgA,IgG, IgM.
Imunoglobulin A /IgA/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 3m     0,05 – 0,5 g/l
3m – 6m     0,03 – 0,8
6m – 1r     0,3 –1,4
1r – 2r     0,3 – 1,2
2r – 5r     0,4 – 1,8
5r – 9r     0,3 – 2,2
9r – 13r     0,7 – 2,3
13r – 99r     0,7 – 3,8Podezření na humorální imunodeficitní stav, kombinované imunodeficience a sekundární imunodeficience.
Stanovení ovlivňuje lipémie, je hlavním Ig povrchů sliznic.
Imunoglobulin G /IgG/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 3m     2,5 – 7,5 g/1
3m – 6m     1,8 – 8,0
6m – 1r     3,0 – 10,0
1r – 2r     3,5 – 10,0
2r – 5r     5,0 – 13,0
5r – 9r     6,0 – 13,0
9r – 13r     7,0 – 14,0
13r – 99r     7,0 – 16,0Imunodeficience protiátkového typu, primární i sekundární.
Stanovení ovlivňuje lipémie.
Imunoglobulin M /IgM/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 1m     0,1 – 0,3 g/l
1m – 3m     0,1 – 0,7
3m – 6m     0,2 – 1,0
6m – 1r     0,3 – 1,0
1r – 2r     0,4 – 1,4
2r – 5r     0,4 – 1,8
5r – 9r     0,4 – 1,6
9r – 13r     0,4 – 1,5
13r – 99r     0,4 – 2,3Imunodeficience protiátkového typu, primární i sekundární, autoimunitní onemocnění, onemocněni.
Stanovení ovlivňuje lipémie., při infekci se tvoří jako první specifická protilátka, po infekci klesá rychleji /předchází v obou případech IgG/, trvale zvýšené hodnoty svědčí pro přetrvávající infekci.
Imunoglobulin E /IgE/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 48 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 1r     0 – 29 lU/ml
1r – 2r     0 – 49
2r – 3r     0 – 45
3r – 9r     0 – 52
9r – 99r     0 – 87
3r – 99r     0 – 52
9r – 99r     0 – 87Alergických chorob (nejvíce u atopické dermatitidy), parazitálních onemocnění, vaskulitidy, a dalších systémových chorob, u některých vrozených imunodeficiencí (syndrom Wiskotta, Aldriche, Omennův, hyper IgE, kombinované defekty imunity – CID.
Kreatinkináza /CK/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t     1,26 – 6,66 ukat/l
6t – 1r     0,17 – 2,44
1r – 15r     0,2 – 2,27
Muži: 15r – 99r     0,41 – 3,17
Ženy: 15r – 99r     0,41 – 2,78Onemocnění kosterního svalstva (progresivní svalová dystrofie), onemocnění myokardu , a jiné příčiny (šok, intoxikace, hypotyreóza, mozková ischemie, otrava CO.
Fyzická zátěž je před odběrem ne vhodná, nedoporučuje se po chirurgických zákrocích a intramuskulárních injekcích, hodnoty mohou zvýšit též zvýšená teplota, vírová nákaza.
Kreatinin /Kreat/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 28 dní     27 – 87 umol/l
28 dní – 1r     14 – 36
1r – 15r     23 – 68
Muži: 15r – 99 r     59 – 110
Ženy: 15r – 99 r     45 – 97Screeningový test ledvinových funkcí, akutní a chronické poruchy ledvin, metabolické poruchy.
Stanovení ovlivňuje věk, pohlaví (rozdílná svalová hmota), fyzická zátěž před odběrem, hemolýza, ikterus, ketony.
Kreatinin /U_Kre/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 99r 2,5 – 18,0 mmol/l

Posouzení funkce ledvin v různých ukazatelích (např. clearancích a frakčních exkrecích), pro orientační standardizaci látek vylučovaných močí vzhledem k objemu moče a pro orientační posouzení výživy a svalové hmoty.

Fyziologická variabilita je vysoká, může se pohybovat kolem 30%. Je ovlivněna příjmem masa, fyzickou aktivitou, denním rytmem, a dalšími faktory.
Kreatinin – odpad /Kre/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

0 – 1 měsíc     4,4 – 8,8 mmol/24h
1 měsíc – 1 rok     5,5 – 11,5 mmol/24h
1 – 15 roků     6,0 – 16,0 mmol/24h
15 – 99 roků     8,0 – 18,0 mmol/24hPosouzení funkce ledvin.
Převážně se používá pro hodnocení clearance kreatininu, sběr moči se provádí do nádoby bez konzervace, celé množství přinést do laboratoře. Během sběru je nutné vyloučit fyzickou námahu, vyšetření neprovádět při léčbě diuretiky!! Pokyny pro pacienta příloha 4.
Kyselina močová /KM/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t     143 – 340 umol/l
6t – 1r     120 – 340
1r – 15r     140 – 340
Muži: 15r – 99 r     210 – 420
Ženy: 15r – 99 r     140 – 340Dna a příbuzné syndromy, nedostatečné vylučování ledvinami, vystupňovaný rozpad tkání, vystupňovaný obrat nukleoproteinů, poruchy tukového metabolismu.
Stanovení ovlivňuje hemolýza, věk, alkohol, fyzická zátěž, cytostatika, kontraceptiva. Hodnotu může ovlivnit obsah purinů ve stravě /konzumace většího množství masa/.
Kyselina močová – odpad /KM/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7dnů

1,5 – 4,5 mmol/24h

Hyperurikemie.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství přinést do laboratoře. Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Kyselá fosfatáza /ACP/
Kyselá fosfatáza – prostatická frakce /ACPP/Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 8 hodin
( po stabilizaci)
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc
ACP
Muži:      < 108 nkat/l
Ženy:      < 83ACPP     < 43

ACP diagnostika karcinomu prostaty (dnes vhodnější PSA), kostní nádory a metastázy nádorů do kostí. ACPP diagnostika karcinomu prostaty, zvýšení hladiny může být známkou osteoklastických metastáz,nebo osteoklastické formy osteogenního sarkomu.

Stanovení ovlivňuje věk, hmotnost, požití alkoholu, hemolýza, trombolýza, viditelná lipémie, podání některých léků. Sérum je nutné zpracovat do 4 hodin po odběru.
Krevní obraz

Odběr materiálu: nesrážlivá žilní krev s EDTA
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v krvi při lab. tep.: 24 hod.

Viz. tabulka

Leukocyty: obrana organismu pro infekci (imunita)
Erytrocyty: hemopoléza, anémie, anomálie erytrocytů,
Hemoglobin: přenos kyslíku, anémie, acidobazická rovnováha
Hematokrit: hemokoncentrace, trombóza,
Střední objem erytrocytů /MCV/: základní parametr erytrocytu, poruchy zrání erytrocytů.
Šíře distribuce erytrocytů /RDW/: základní parametr erytrocytu.
Střední množství hemoglobinu v erytrocytech /MCH/: základní parametr erytrocytu,
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech /MCHC/: Základní parametr erytrocytu
Trombocyty: krvácivé stavy, hemostáza, imunitní děje.

Bezpodmínečně dodržet daný objem krve (krev : K3EDTA), sražený vzorek nelze hodnotit.
Krevní obraz – diferenciální rozpočet LEU mikroskopicky

Odběr materiálu: nesrážlivá žilní krev s EDTA
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v krvi při lab .tep.: 24 hod.

Viz. tabulka

Nesegmentované granulocyty : patologické změny
Segmentované granulocyty: neutropenie, neutrofilie
Eozinofily: screening eozinofilie, eozinopenie,
Bazofily: bazofilie
Lymfocyty: lymfocytóza, lymfopenie
Monocyty: monocytóza, monocytopenie

Krevní skupinový systém AB0,Rh

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 48 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 8 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

Podle přítomnosti protilátek a jim odpovídajících antigenů přísluší jedinci do různých krevních skupin.
Fenotyp AB0 : 0, A, B, AB
Skupinový systém Rh : Rh+, Rh- .
Krevní skupiny jsou dědičné vlastnosti dané pro celý život. Jsou přebírány od obou rodičů prostřednictvím genů.
Laktátdehydrogenáza /LD/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

18r – 99r     1,75 – 4,12 ukat/l

Krevní choroby, onemocnění myokardu, hepatopatie, svalová onemocnění, akutní pankreatitida, nemoci kosterního svalstva, vhodným doplňkovým markrem pro monitorování diferencovaných lymfocytárních i histiocytárních typů nehodgkinských lymfomů , leukémií i solidních nádorů.

Stanovení ovlivňuje věk, těhotenství, trombocytóza, hemolýza, fyzická zátěž. Stanovení se nedoporučuje po chirurgických zákrocích, intramuskulárních injekcích a při hematomech.
Lithium /Li/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

Terapeutická hladina:
0,6 – 1,2 mmol/l
Monitorování terapie ( antidepresivum).
Slouží k monitorování léčby, doporučuje se odběr za 12 hod. po poslední dávce lithia. Pravidelná kontrola, vhodná 1x měsíčně, bez pravidelné kontroly hladiny léčiva je terapie nepřípustná.
Lipáza /LPS/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 týdny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0,05 – 1 ukat/l

Diferenciální diagnostika onemocnění pankreatu (spolu s AMS).

Stanovení ovlivňuje hemolýza a věk. Při pankreatickém ataku hodnoty bývají zvýšené až 20 dnů.
Lupus Antikoagulanc /LA-ratio/

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev s citrátem
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v plazmě při 4 – 8°C: 2 dny
Stabilita v plazmě při –20°C:1 měsíc

0,8 – 1,2

Trombofilní stavy.

Je bezpodmínečně nutné dodržet daný objem krve ( krev : citrát ). Sražený vzorek nelze hodnotit.
Lupus Antikoagulanc /LA-ratio/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 hodin

viz PK02 Tabulka 3, Tabulka 4 Doporučuje se ranní moč (v akutních případech jakýkoliv vzorek), odběr po hygieně močových orgánů – střední proud moče, vyšetření obsahuje stanovení moče chemicky a stanovení močových elementů.
Okultní krvácení ve stolici /St.OK/

Odběr materiálu: stolice
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita ve stolici při 2 – 8°C: 5 dnů

Negativní. Před vyšetřením není nutná dieta, 2 dny před vyšetřením neužívejte alkohol, aspirin a jiné léky, které mohou způsobit gastrointestinální podráždění. Sběr vzorku nesmí být proveden během menstruace a 3 dny po skončení menstruace a u pacientů, kteří mají krev v moči nebo trpí hemeroidy. Stolici odeberte nejlépe ve třech po sobě následujících dnech do čisté a suché nádoby.
Osmolalita /OSM-S/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 24 hodin
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc (nemrazit)

275 – 295 mmol/kg

Monitorování pacientů v intenzivní péči, monitorování diabetiků při léčbě hyperosmolálních stavů, osmotická diuréza, poruchy CNS, hodnocení renální funkce.

Zvýšení způsobuje dehydratace , intoxikace alkoholem, dekompenzovaný diabetes.
Osmolalita v moči /OSM-U/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

1r -19 r     50 – 1100 mmol/kg
19r – 30r     50 – 1028
30r – 40r     50 – 970
40r – 50r     50 – 912
50r – 60r     50 – 854
60r – 99r     50 – 796
Stanovení ovlivňuje pitný režim, cirkadiánní rytmy.
Oxaláty – odpad /Oxa/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů

0,10 – 0,4 mmol/24hod.

Patří k metabolickým faktorům urolitiázy.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství přinést do laboratoře (v chladu může dojít k vysrážení soli). Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Parciální aktivovaný tromboplastinový čas /APTT-ratio/

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev s citrátem
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v plazmě při 2–8°C: 24 hod.
Stabilita v plazmě při –20°C:1 měsíc

0,8 – 1,2 Ratio

Vrozený nebo získaný nedostatek faktorů XII, XI, IX, VIII ale i PK a HMWK, monitorování léčby heparinem.

Monitoruje vnitřní koagulač. systém ( F XII, XI, IX, VIII, PK , HMWK)
ProC Global

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev s citrátem
Dodací lhůta: do 5 dnů
Stabilita v plazmě při 2–8°C:24hod.
Stabilita v plazmě při –20°C:1 měsíc

0,8 – 1,7 NR

Diagnostika vrozených a získaných poruch systému proteinu C.

Jednoduchý screningový test pro stanovení antikolaguační kapacity systému proteinu C.
Prostatický specifický antigen /PSA/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 2 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0 – 3,5 ug/l

Screeningový test pro karcinom prostaty u mužů nad 50 let , monitorování léčby s nádory prostaty, kostní metastázy.

Odběr se nesmí provádět po mechanické manipulaci s prostatou. Výsledky falešně zvyšuje i jízda na kole nebo retence moče. Odběr krve po vyšetření prostaty cystoskopie nebo kolonoskopie proveďte nejdříve za 14dnů po vyšetření.
Prostatický specifický antigen – free /FPSA/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 1 den
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

Při PSA     2 – 3,5 ug/l : nad 14%
Při PSA     nad 3,5 ug/l : nad 25%Stanovení je v indikovaných případech vhodným doplňkem ke stanovení celkové koncentrace PSA. Její podíl v séru je u nemocných s benigní hyperplasií prostaty výrazně vyšší než u pacientů s karcionem prostaty.
3,5 < PSA <10
Doplnit fPSA :je–li FPSA / PSA > 0,25 – negativní,
kontrolní vyšetření za 2 roky
0,14 < FPSA / PSA < 0,25 – hraniční
kontrolní vyšetření za 1 rok
fPSA / PSA < 0,14 – pozitivní
vyšetření urologem
Protilátky

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 5 dnů
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 24 hodin
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

– / +
Protein C

Odběr materiálu: nesrážlivá žil. krev s citrátem
Dodací lhůta: 5 dnů
Stabilita v plazmě při 2 – 8°C: 2 dny
Stabilita v plazmě při –20°C:1 měsíc

70 – 140 %

Trombofilní stavy, podezření na vrozený nebo získaný nedostatek PC.

Bezpodmínečně dodržet daný objem krve ( krev : citrát), sražený vzorek nelze hodnotit. Je glykoprotein závislý na vitamínu K. Jeho koncentrace je stejná u mužů i žen a mírně stoupá s věkem.
Protein S

Odběr materiálu: nesrážlivá žil.krev s citrátem
Dodací lhůta: 5 dnů
Stabilita v plazmě při 2 – 8°C: 2 dny
Stabilita v plazmě při –20°C:1 měsíc

novorozenci      12 – 60%
nezralí novorozenci     14 – 38
3 měsíce -15 let     60-120
M      60 – 140
Ž      60– 130Trombofilní stavy, podezření na vrozený nebo získaný nedostatek PS.
Bezpodmínečně dodržet daný objem krve (krev : citrát), sražený vzorek nelze hodnotit. Koncentrace Proteinu S ≤ 60% svědčí pro deficit a výsledek by měl být potvrzen dalším měřením nově odebraného vzorku pacienta. Deficit PS může být vrozený. Může se také objevit během gravidity nebo u některých chorob (přechodně) včetně disseminované intravaskulární koagulace (DIC) a HIV infekce a v úvodu zánětlivých procesů. Aktivita Proteinu S je snížena během terapie deriváty dikumarolu.
Protrombinový test /PT-ratio/

Odběr materiálu: nesrážlivá žil.krev s citrátem
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v plazmě při 2–8°C:24 hod.
Stabilita v plazmě při –20°C : 1měsíc

0,8 – 1,2 INR

Vrozený nedostatek F VIII, X, II, V, fibrinogenu, nedostatek vitamínu K, jaterní onemocnění, DIC, léčba heparinem, inhibitory (specifické a nespecifické) monitorování léčby antagonisty vitamínu K (kumariny např. Pelentan.Warfarin).Terapeutický rozsah: 2 – 4,0 INR

Zachycuje aktivitu zevního koagulačního systému (F VII, X, II, ale i V a fibrinogen) měřením konverze protrombinu na trombin v přítomnosti Ca2+ iontů a tkáňového tromboplastinu. Fyziologicky zvýšen u novorozenců.
Revmatoidní faktor /RF/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

< 16 IU/ml

Diagnóza revmatoidní artritidy (bolesti a ranní ztuhlost kloubů, mono-, oligo- i polyartritidy, anémie, vysoké zánětlivé parametry).

RF jsou protilátky proti Fc částem imunoglobulinů . Přítomnost RF při revmatoidní artritidě dávají diagnostické a prognostické informace, mohou být použity pro stanovení míry zánětlivých procesů.
Sodík– (nátrium) – odpad /Na/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

120 – 240 mmol/24hod.

Hodnocení renální funkce, diferenciální diagnostika akutní, prerenální a renální hyperuremie.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství přinést do laboratoře. Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Sodný kation – /Na+/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 14 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t 133 – 146
6t – 99r 136 – 145 mmol/lZákladní vyšetření ledvin , srdce a vnitřního prostředi.
Teofylin

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev0
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2– 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

44 – 111 umol/l

Nedostatečná terapeutická odpověď, projevy nesnášenlivosti.

Určování koncentrace léčiva je vhodné v situacích , kdy předpokládáme abnormální závislost mezi dávkou , koncentrací a terapeutickou.
Tyreotropin /TSH/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 5 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0,4 – 4 mlU/l

Hodnocení funkce štítné žlázy, důležitý v diferenciální diagnostice primárních (tyreoidních), sekundárních (hypofizárních) a tercinálních (hypotalamických) hypotyreoidismů.

Odběry krve je vhodné provádět vždy ráno nalačno. TSH má diurnální variabilitu s pulzní sekrecí. Denní hodnoty mohou být až poloviční proti nejvyšší noční koncentraci.
Tyroxin volný /FT4/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 2 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

10,3 – 24,5 pmol/l

Používáme k potvrzení hypoteriózy či hypertyreózy, které byly diagnostikovány z vyšetření TSH. Umožňuje diagnostiku centrální hypertyreózy v těch případech, kde není zvýšeno TSH.

Transferin

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 8 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

1,7 – 3,4 g/l

Anémie, diferenciální diagnostika poruch metabolismu železa.

Stanovení ovlivňuje hemolýza, lipemie, věk, pohlaví, těhotenství, orální kontraceptiva. Je transportní protein pro železo, koncentrace koreluje s vazebnou kapacitou pro železo. Je negativní reaktant akutní fáze
Triacylglyceroly /TG/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h Stabilita v séru při 2 – 8°C: 10 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 5r     0,4 – 1,0 mmol/l
5r – 10r     0,34 – 0,72
10r – 15r     0,34 – 0,8
15r – 99r     0,4 – 1,7Riziko aterosklerózy, hyperlipoproteinemie, ischemická choroba srdeční, diabetes melitus, alkoholismus, pankreatitida, cholestáza, nefrotický syndrom, jaterní onemocnění.
Stanovení ovlivňuje pohlaví, věk, alkohol a dieta. Odběr nalačno (nutná doba lačnění 10-12 hod.) Jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významné biologické variabilitě.
Trijodtyronin volný /FT3/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 14 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

3,5 – 6,3 pmol/l

Indikováno při diagnostice tzv. T3 toxikózy, hypertyreózy s převážnou sekrecí trijodtyroninu (asi 5% hypertyóz), kdy je sice suprimován TSH, ale FT4 je normální. Ke kontrole adekvátní léčby u centrálních hypotyreóz spolu s FT4.

Trombinový čas

Odběr materiálu: nesrážlivá žilní krev s citrátem
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v plazmě při 4 – 8°C: 8 hod.
Stabilita v plazmě při –20°C: 1 měsíc

17 – 25 s

Funkce hemostázy od místa účinku trombinu.

Bezpodmínečně dodržet daný objem krve (krev : citrát). Sražený vzorek nelze hodnotit
Urea (močovina)

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 10 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t     1,7 – 5,0 mmol/l
6t – 1r     1,4 – 5,4
1r – 15r     1,8 – 6,7
M 15r – 99r     2,8 – 8,3
Ž 15r – 99r     2,0 – 6,7K diagnostice renálního selhání , krvácení do horní části gastrointestinálního traktu, hodnocení výživy u pacientů s exesivním katabolismem (popáleniny, malivní tumory)
Stanovení ovlivňuje těhotenství, věk, proteinová dieta a infúze aminokyselin. Hodnoty může ovlivnit krvácení do zažívacího traktu či konzumace jídel obsahujících krev /jelita/.
Urea – odpad – /Ure/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 6 měsíců

15r – 60r 167 – 583 mmol/24hod.

Diagnostika renálního selhání.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství přinést do laboratoře. Hodnoty ovlivňuje proteinová dieta, infuze aminokyselin. Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Vápník (kalcium) /Ca/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 1 den
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 1t     1,8 – 2,8 momol/l
1t – 2r     2,0 – 2,9
2r – 99r     2,0 – 2,65Vyšetření hyper nebo hypokalcemie.
Stanovení ovlivňuje poloha při odběru, lipémie, těhotenství.
Vápník/kreatinin ratio /CaCR/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v moči při –20°C: 1 měsíc

15r – 99r 0,25 – 0,55 podílový zlomek Stanovení z jednorázového vzorku moči, u pacientů, kde je problém se sběrem moči, doporučuje se ranní moč.
Vápník – (kalcium) – odpad /Ca/24/

Odběr materiálu: moč
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v moči při 2 – 8°C: 4 dny
Stabilita v moči při –20°C: 3 týdny

0,60 – 5,5 mmol/24h

Porušení kalciofosfátového metabolismu.

Sběr moče za 24 hod. do nádoby bez konzervačních přísad, nádobu uchovávat v chladu, celé množství přinést do laboratoře (v chladu může dojít k vysrážení solí). Pokyny pro pacienta viz PK02 příloha 4.
Vazebná kapacita železa /CVK/

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 3 dny
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

15r – 99r     44,8 – 71,6 umol/l

Diferenciální diagnostika poruch metabolismu železa, anémie.

Stanovení ovlivňuje hemolýza, lipémie, ikterus, biorytmy, pohlaví, těhotenství, menstruační cyklus, věk.
Železo /Fe

Odběr materiálu: srážlivá žilní krev
Dodací lhůta: do 24 h
Stabilita v séru při 2 – 8°C: 7 dnů
Stabilita v séru při –20°C : 1 měsíc

0d – 6t 11,0 – 36,0 umol/l
6t – 1r 6,0 – 28,0
1r – 15r 4,0 – 24,0
M 15r – 99r 10 – 28,0
Ž 15r – 99r 6,6 – 26,0Anémie, poruchy metabolismu železa.
Stanovení ovlivňuje hemolýza, lipémie, ikterus, pohlaví, těhotenství, menstruační cyklus, věk, biorytmy. Doporučuje se odběr vždy v ranních hodinách, pozor na ovlivnění léčivy obsahujícími Fe /i vitamíny s minerály.