Náš tým

Motto: „Spolehlivý výsledek vyžaduje nejen potřebné technické vybavení, ale práci a úsilí celého pracovního týmu, bez ohledu na zastávanou funkci.“

Vedoucí laboratoře: RNDr. Jiřina Vránová
Zástupce vedoucí laboratoře,
odborný analytik:
Ing. Milena Píchalová
Manažer kvality, interní auditor: Mgr. Magdaléna Čajková, DiS.
Odborný analytik: Mgr. Jana Fiamoli
Laborantka: Světlana Janásová
Laborantka: Jana Kolajová, DiS. et DiS.
Laborantka, metrolog: Mgr. Michaela Ondrovčíková
Laborantka: Jarmila Srubjanová
Laborantka: Miloslava Smolková
Laborantka, zástupce manažera kvality: Marie Slováková
Odborný garant: MUDr. Miroslava Gabzdylová
Odborný garant: MUDr. Marta Černá
Odborný garant: MUDr. René Kamrla
Zdravotní sestra, interní auditor: Pavla Přibylová
Řidič: Jarmila Kasalová
Řidič: Ing. Josef Matuška