Historie laboratoře

Historie laboratoře

První laboratorní vyšetření začala laboratoř ve Veselí nad Moravou provádět v roce 1958. Sídlila ve městě spolu s ordinacemi lékařů a RTG. Pracovala zde jedna laborantka, která vyšetřovala krevní obrazy, moče a glykemie. Záštitu nad touto laboratoří měl prim. MUDr. Bártek z oddělení klinické biochemie v Uherském Hradišti.

Na začátku 60. let se laboratoř přestěhovala do nově postavené polikliniky. Byla jí vyčleněna jedna místnost v přízemí budovy. Pracovaly zde dvě laborantky a vyšetřovaly krevní obrazy, moče a glykemie. Tato nově vzniklá laboratoř již patřila pod oddělení klinické biochemie v nemocnici Kyjov, pod prim. Dr. Kotase, později prim. Dr. Staňka.

V roce 1968 přišly z biochemické laboratoře v Kyjově další dvě laborantky, které postupně zaváděly další metodiky – jaterní testy, cholesterol a celkovou bílkovinu. Tato vyšetření se prováděla 1x týdně. Všechna vyšetření se vykonávala ručně za pomoci skleněných pipet. Pracovalo se zde pouze na ranní směny.

Koncem 70. let nastupuje z hematologie v Kyjově další laborantka. Tato laborantka vyšetřovala krevní obrazy, základní koagulační vyšetření, krevní skupiny a později i protilátky u těhotných žen. Postupně laboratoř získávala další místnosti a zaváděla další metodiky. Laboratoř byla součástí Nemocnice s poliklinikou Veselí nad Moravou, se vznikem JIP se začíná pracovat ve směnném provozu, včetně sobot, nedělí a svátků.

Koncem 80. let zde začíná pracovat vysokoškolský pracovník – Dr. Jitka Hanzalová a další dvě laborantky.

Na začátku 90. let střídá ve vedení laboratoře Dr. Jitku Hanzalovou Dr. Jiřina Vránová z oddělení klinické biochemie Kyjov. Nadále se rozšiřuje nabídka vyšetření a provoz laboratoře se začíná automatizovat. Takto laboratoř pracuje až do roku 1999, kdy byla zrušena Nemocnice s poliklinikou Veselí nad Moravou a laboratoř se stává nestátním zdravotnickým zařízením.

V prosinci roku 2009 úspěšně prošla laboratoř, s nynějším názvem Biovrana s.r.o., akreditací podle normy ISO 15 189.

V současné době pracuje laboratoř pod vedení RNDr. Jiřiny Vránové a zaměstnává 15 osob.