EHK – Externí hodnocení kvality

AKS – Analyty krevního séra

ALB – Stanovení albuminu v moči

AM – Analyty moče

CRP – Stanovení CRP

DA – Diferenciál na automatech

DD – Dimery

DGP – Analýza moče testovacími proužky

DIF – Hodnocení nátěru periferní krve

DS – Drogový screening v moči

E1 – Endokrinologie 1

HKG – Hemokoagulace

HS – Hemokoagulace speciální

IH – Imunohematologie

KD – Glykovaný hemoglobin

KO – Krevní obraz

MS – Močový sediment

NF – Nátěr periferní krve – fotografie

PAT – Přímý antiglobulinový test

Proteiny v krevním séru

RET – Počet retikulocytů mikroskopicky

RFA – Rizikové faktory aterosklerózy

Sérologie Streptococcus pyogenes – neutralizační metoda

  • č. 602/2014 certifikát

Specific Proteins Programme

Státní zdravotní ústav – EHK mikrobiologie

T1 – ASLO imunochemicky (studie)

TIE – Stanovení celkového IgE

TM – Tumorové markery