EHK – Externí hodnocení kvality

AKS – Analyty krevního séra

ALB – Stanovení albuminu v moči

AM – Analyty moče

CRP – Stanovení CRP

DD – Dimery

DGP – Analýza moče testovacími proužky

DIF – Hodnocení nátěru periferní krve

DS – Drogový screening v moči

E1 – Endokrinologie 1

HIL – Sérové indexy

HKG – Hemokoagulace

IH – Imunohematologie

KD – Glykovaný hemoglobin

KO – Krevní obraz

MS – Močový sediment

NF – Nátěr periferní krve – fotografie

  • 1/17 osvědčení o události
  • 2/19 osvědčení o účasti

Proteiny v krevním séru

RET – Počet retikulocytů mikroskopicky

RFA – Rizikové faktory aterosklerózy

RF – Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

SED – Sedimentační rychlost erytrocytů

Protilátky proti SARS-CoV-2 (studie)

TIE – Stanovení celkového IgE

TM – Tumorové markery